خرید محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران | سیگما ایران | نمایندگی سیگما آلدریچ

خرید محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران

خرید محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران

خرید محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران :

بی کربنات آمونیوم

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۰۹۸۳۰ ۱۰۶۶-۳۳-۷ NH₄HCO₃ Ammonium bicarbonate

پرمنگنات پتاسیم

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۲۳۴۶۸ ۷۷۲۲-۶۴-۷ KMnO4 Potassium permanganate

تتراکلراید کربن

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۸۹۱۱۶ ۵۶-۲۳-۵ CCl4 Carbon tetrachloride

تری اتانول آمین

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۹۰۲۷۹ ۱۰۲-۷۱-۶ C6H15NO3 Triethanolamine

پتاسیم بی کربنات

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۳۷۲۰۵ ۲۹۸-۱۴-۶ KHCO3 Potassium bicarbonate

تولوئن

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۴۴۵۱۱ ۱۰۸-۸۸-۳ C7H8 Toluene

پارافرمالدهید

مطب پیشنهادی :
مواد آزمایشگاهی شیمیایی | خرید و فروش مواد آزمایشگاهی شیمیایی
cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
P6148 ۳۰۵۲۵-۸۹-۴ HO(CH2O)nH Paraformaldehyde

پتاسیم برمات

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۶۰۰۸۵ ۷۷۵۸-۰۱-۲ KBrO3 Potassium bromate

تری کلرواستیک اسید

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
T6399 ۷۶-۰۳-۹ C2HCl3O2 Trichloroacetic acid

پروپیونیل کلرید

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
P51559 ۷۹-۰۳-۸ CH3CH2COCl Propionyl chloride

 اکریل آمید

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۱۴۶۰۷۲ ۱۱۰-۲۶-۹ C3H5NO Acrylamide

آرسنیک تری اکسید

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۳۱۱۳۸۳ ۱۳۲۷-۵۳-۳ As2O3 Arsenic trioxide

اتیل استات

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۷۰۹۸۹ ۱۴۱-۷۸-۶ C4H8O2 Ethyl acetate

بنزوفنون

مطب پیشنهادی :
نمایندگی محصولات سیگما آلدریچ در ایران | نمایندگی فروش محصولات سیگما آلدریچ
cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۴۲۷۵۵۱ ۱۱۹-۶۱-۹ C13H10O Benzophenone

 آمونیوم فلورید

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۳۸۸۶۹ ۱۲۱۲۵-۰۱-۸ NH4F Ammonium fluoride

اتیلن گلیکول

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۳۲۴۵۵۸ ۱۰۷-۲۱-۱ C2H6O2 Ethylene glycol

استون

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۶۵۰۵۰۱ ۶۷-۶۴-۱ C3H6O Acetone

اسید استئاریک

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
S4751 ۵۷-۱۱-۴ C18H36O2 Stearic acid

اسید مالیک

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۴۰۱۷۶ ۶۹۱۵-۱۵-۷ C4H6O5 Malic acid

 اوره

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
U5378 ۵۷-۱۳-۶ CH₄N₂O
Urea

 

ایران مرک نمایندگی مرک آلمان : تلفن سفارش 09357007743

سیگما ایران نمایندگی سیگما آلدریچ : تلفن سفارش 09128308091

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *