خرید محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران | سیگما ایران | نمایندگی سیگما آلدریچ

خرید محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران

خرید محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران

خرید محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران

خرید محصولات شرکت سیگما آلدریچ در ایران :

بی کربنات آمونیوم

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۰۹۸۳۰ ۱۰۶۶-۳۳-۷ NH₄HCO₃ Ammonium bicarbonate

پرمنگنات پتاسیم

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۲۳۴۶۸ ۷۷۲۲-۶۴-۷ KMnO4 Potassium permanganate

تتراکلراید کربن

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۸۹۱۱۶ ۵۶-۲۳-۵ CCl4 Carbon tetrachloride

تری اتانول آمین

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۹۰۲۷۹ ۱۰۲-۷۱-۶ C6H15NO3 Triethanolamine

پتاسیم بی کربنات

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۳۷۲۰۵ ۲۹۸-۱۴-۶ KHCO3 Potassium bicarbonate

تولوئن

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۴۴۵۱۱ ۱۰۸-۸۸-۳ C7H8 Toluene

پارافرمالدهید

مطب پیشنهادی :
واردات مرک آلمان | سیگما آلدریچ | ساپلکو | میلی پور | واردات محصولات سیگما آلدریچ
cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
P6148 ۳۰۵۲۵-۸۹-۴ HO(CH2O)nH Paraformaldehyde

پتاسیم برمات

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۶۰۰۸۵ ۷۷۵۸-۰۱-۲ KBrO3 Potassium bromate

تری کلرواستیک اسید

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
T6399 ۷۶-۰۳-۹ C2HCl3O2 Trichloroacetic acid

پروپیونیل کلرید

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
P51559 ۷۹-۰۳-۸ CH3CH2COCl Propionyl chloride

 اکریل آمید

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۱۴۶۰۷۲ ۱۱۰-۲۶-۹ C3H5NO Acrylamide

آرسنیک تری اکسید

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۳۱۱۳۸۳ ۱۳۲۷-۵۳-۳ As2O3 Arsenic trioxide

اتیل استات

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۷۰۹۸۹ ۱۴۱-۷۸-۶ C4H8O2 Ethyl acetate

بنزوفنون

مطب پیشنهادی :
مواد شیمیایی سیگما آلدریچ | خرید مواد شیمیایی سیگما آلدریچ
cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۴۲۷۵۵۱ ۱۱۹-۶۱-۹ C13H10O Benzophenone

 آمونیوم فلورید

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۳۸۸۶۹ ۱۲۱۲۵-۰۱-۸ NH4F Ammonium fluoride

اتیلن گلیکول

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۳۲۴۵۵۸ ۱۰۷-۲۱-۱ C2H6O2 Ethylene glycol

استون

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۶۵۰۵۰۱ ۶۷-۶۴-۱ C3H6O Acetone

اسید استئاریک

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
S4751 ۵۷-۱۱-۴ C18H36O2 Stearic acid

اسید مالیک

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
۲۴۰۱۷۶ ۶۹۱۵-۱۵-۷ C4H6O5 Malic acid

 اوره

cat number cas number فرمول شیمیایی نام لاتین ماده
U5378 ۵۷-۱۳-۶ CH₄N₂O
Urea

 

ایران مرک نمایندگی مرک آلمان : تلفن سفارش 09357007743

سیگما ایران نمایندگی سیگما آلدریچ : تلفن سفارش 09128308091

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *