روز: <span>فوریه 27, 2019</span>

تیانترن | خرید تیانترن | فروش تیانترن

تیانترن تیانترن (به انگلیسی: Thianthrene) یک ترکیب شیمیایی با شناسه

ادامه مطلب
 اسید

لیتوکولیک اسید | خرید لیتوکولیک اسید

لیتوکولیک اسید لیتوکولیک اسید (به انگلیسی: Lithocholic acid) با فرمول

ادامه مطلب
ان-کلروسوکسینیمید

ان-کلروسوکسینیمید

ان-کلروسوکسینیمید ان-کلروسوکسینیمید (به انگلیسی: N-Chlorosuccinimide) یک ترکیب شیمیایی با شناسه

ادامه مطلب

سیکلواکتن | خرید سیکلواکتن | فروش سیکلواکتن

سیکلواکتن سیکلواکتن (به انگلیسی: Cyclooctene) یک ترکیب شیمیایی با شناسه

ادامه مطلب
برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.