نمایندگی فروش محصولات شرکت goldbio | سیگما ایران | نمایندگی سیگما آلدریچ

نمایندگی فروش محصولات شرکت goldbio

نمایندگی فروش محصولات شرکت goldbio

نمایندگی فروش محصولات شرکت goldbio

نمایندگی فروش محصولات شرکت goldbio  :

Row / Cat No. / Company / Name / Unit

1 I2481C,1G   IPTG
2 I2481C5,5G  IPTG
3 I2481C25,25G IPTG
4 I2481C100,100G  IPTG
5 T-030-1,1G  Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT)
6 T-030-5,5G Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT)
7 DTT10,10G  DTT (Dithiothreitol) (> 99% pure) Protease free
8 A-301-10,10G  Ampicillin (Sodium), USP Grade
9 A-301-25,25G  Ampicillin (Sodium), USP Grade
10 D-360-100,100ML  DMSO, ACS Grade
11 P-271-50  PBS (Phosphate Buffered Saline) Tablets
12 N-620-25,25G  Neomycin Sulfate, USP Grade
13 B-092-5,5G   Bromophenol Blue Free Acid, ACS Grade
14 C-460-5,5G  Coomassie Brilliant Blue G-250
15 C-460-25,25G Coomassie Brilliant Blue G-250
16 C-460-50,50G  Coomassie Brilliant Blue G-250
17 C-461-25,25G  Coomassie Brilliant Blue R-250
18 C-461-100,100G  Coomassie Brilliant Blue R-250
19 P-330-10,10G   Ponceau S
20 P-330-50,50G  Ponceau S
21 XA250,250MG  X-α-Gal

با تشکر از شما سیگما ایران نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *