مواد آزمایشگاهی سیگما نمایندگی | مواد آزمایشگاهی سیگما خرید و فروش | سیگما ایران

مواد آزمایشگاهی سیگما نمایندگی | مواد آزمایشگاهی سیگما خرید و فروش

مواد آزمایشگاهی سیگما نمایندگی | مواد آزمایشگاهی سیگما خرید و فروش :

مواد آزمایشگاهی سیگما نمایندگی | مواد آزمایشگاهی سیگما خرید و فروش

Nonane |  n-Nonane | نونان | ان نونان

p-Xylene |  Xylene | 1,4-Dimethylbenzene |  CAS Number: 106-42-3  |   | 1 و 4 – دی متیل بنزن پارا زایلن | زایلن

Pyridine |  CAS Number: 110-86-1 | پیریدین

Tetrahydrofuran    | Butylene oxide |  Oxolane | Tetramethylene oxide | CAS Number: 109-99-9 | تتراهیدرو فوران | بوتیلن اکساید | اکسالان | تترا متیلن اکساید

2-Pentanone |   Pentanone |  Methyl propyl ketone | CAS Number: 107-87-9 2- پنتانون | پنتانون | متیل پروپیل کتون |

1-Butanol |  Butanol  |  n-Butanol |  Butyl alcohol | 1- بوتانول | بوتانول | ان بوتانول | بوتیل الکل

2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate  | Butyldiglycol acetate |  Diethylene glycol monobutyl ether acetate |
CAS Number: 124-17-4 | 2-(2- بوتوکسی اتوکسی ) اتیل استات | بوتیل دی گلیکول استات | بوتیل دی گلایکول استات | دی اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر استات | دی اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر استات

2-Ethylhexyl acetate |  CAS Number: 103-09-3   | Ethylhexyl acetate |  2- اتیل هگزیل استات | اتیل هگزیل استات |

مطب پیشنهادی :
نمایندگی های سیگما آلدریچ | فروش محصولات سیگما آلدریچ

2-Heptanone |  Heptanone  |  Methyl pentyl ketone | CAS Number: 110-43-0 | 2- هپتانون | هپتانون | متیل فنیل کتون

2-Methyl-1-propanol | Methyl -propanol   |  Isobutanol |  Isobutyl alcohol | CAS Number: 78-83-1 | 2-متیل -1-پروپانول | متیل پروپانول | ایزوبوتانول | ایزو بوتیل الکل

5-Methyl-2-hexanone | Methyl-hexanone | Isobutylacetone | Isopentyl methyl ketone |   CAS Number: 110-12-3 |  5- متیل -2-هگزانون | متیل هگزانون | ایزوبوتیل استات | ایزو پنتیل متیل کتون

4-Methyl-2-pentanone | Methyl –pentanone | CAS Number: 108-10-1 |  Isobutyl methyl ketone | Isopropylacetone | MIBK | Methyl isobutyl ketone

Cyclopentane | CAS Number: 287-92-3 | سیکلوپنتان

Diethoxymethane   | Diethoxymethane |  Ethylal |  Formaldehyde diethyl acetal | CAS Number: 462-95-3 دی اتوکسی متان 538280 | |   اتیلال | فرمالدهید دی اتیل استال

Ethyl 3-ethoxypropionate | Ethyl -ethoxypropionate | CAS Number: 763-69-9 | 537586 | اتیل 3- اتوکسی پروپیونات | اتیل اتوکسی پروپیونات
Ethylene glycol butyl ether |  2-Butoxyethanol |  Butyl glycol | CAS Number: 111-76-2 | 537551 | اتیلن گلایکول بوتیل اتر | اتیلن گلیکول بوتیل اتر | 2- بوتوکسی اتانول | بوتیل گلایکول | بوتیل گلیکول
Isopropyl acetate |  Acetic acid isopropyl ester | CAS Number: 108-21-4 | 537462 |  ایزوپروپیل استات | استیک اسید ایزوپروپیل استر

مطب پیشنهادی :
مواد شیمیایی آزمایشگاهی تهران | خرید و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی با بالاترین کیفیت در ایران

N,N-Dimethylformamide |  Dimethylformamide |  CAS Number: 68-12-2 | دی متیل فرمامید | ان و ان دی متیل فرمامید

Propyl acetate |  CAS Number: 109-60-4 |  پروپیل استات

tert-Butanol |   2-Methyl-2-propanol |  tert-Butyl alcohol |  Trimethyl carbinol | CAS Number: 75-65-0 | ترت بوتانول | 2- متیل -2- پروپانول | ترت بوتیل الکل | تری متیل کابینول | تری متیل کربینول

1,2-Dichloroethane ACS reagent |  ≥99.0% | 1,2-Dichloroethane | Dichloroethane | 319929 |  1و2- دی کلرواتان | دی کلرو اتان

1,4-Dioxane ACS reagent, ≥99.0%    |  1و4 –دی اکسان

1-Methyl-2-pyrrolidinone ACS reagent, ≥99.0% |   360465 | 1- متیل -2- پیرولیدینون

 

 

مواد آزمایشگاهی سیگما نمایندگی | مواد آزمایشگاهی سیگما خرید و فروش

تلفن فروش و مشاوره سایت 09357007743 فروش ویژه آنلاین و 24 ساعته

سیگما ایران + سفیر آزما کیان

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *