مرکز فروش مواد آزمایشگاهی | پخش انبوه مواد آزمایشگاهی با بهترین قیمت در ایران

مرکز فروش مواد آزمایشگاهی | پخش انبوه مواد آزمایشگاهی با بهترین قیمت در ایران

مرکز فروش مواد آزمایشگاهی | پخش انبوه مواد آزمایشگاهی با بهترین قیمت در ایران

مرکز فروش مواد آزمایشگاهی | پخش انبوه مواد آزمایشگاهی با بهترین قیمت در ایران

1-Naphthaldehyde|66-77-3 | نفتالدهید

Naphthalene| 91-20-3 |نفتالن

1,5-Naphthalenediamine|2243-62-1|1و5 – نفتالن دی امین

1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride for| 81-84-5|1و8 نفتالن دی کربوکسیلیک انیدرید

1.5-Naphthalenediol|83-56-7| 1و5 نفتالن دی اول

1,5-Naphthalenedisulfonic acid | 81-04-9 | 1و5نفتالن دی سولفونیک اسید

2-Naphthalenesulfonyl chloride| 93-11-8 |2-نفتالن سولفونیل کلراید

alpha-Naphthoflavone |604-59-1  | الفا نفتو فلاون

ß-Naphthoflavone | 6051-87-2 | بتا نفتو فلاون

1-Naphthoic acid  |86-55-5  نفتوئیک اسید |

Naphthol| 90-15-3| نفتول

1-Naphtholphthalein| 596-01-0 | نفتول فتالئین1

1,4-Naphthoquinone | 130-15-4 | نفتوکینون4,1

2-Naphthoyl chloride   | 2243-83-6 | نفتوئیل کلراید-2

2-Naphthyl phenyl ketone | 644-13-3 | نفتیل فنیل کتون

مطب پیشنهادی :
تفاوت مواد شیمیایی آزمایشگاهی با سایر مواد شیمیایی

Naphthyl ethyl isocyanate |  42340-98-7 | نفتیل اتیل ایزوسیانات

1-Naphthylacetic acid  |86-87-3     | 1- نفتیل استیک اسید

1-Naphthylamine|  134-32-7  | 1-نفتیل آمین

1-Naphthylammonium chloride|  552-46-5 | 1-نفتیل آمونیوم کلراید

1-Naphthylmethylamine | 118-31-0 | 1-نفتیل متیل امین

1-Octanol|820931|اکتان

Oleic acid|618216| اولئیک اسید

Oxalic acid|193418|اگزالیک اسید

Palladium(II) chloride|194935|پالادیوم کلراید

Papanicolaous solution|609253|محلول پاپانیکولائوس

Paraffin|618227|پارافین

n-Pentane|194518|پنتان

Perchloric acid|109065|پرکلریک اسید

Petroleum benzene|194520|پترولیوم بنزن

Phenolphthalein|618417|فنول فتالئین

Phosphomolybdic acid|193022|فسفومولیبدیک اسید

Ortho-Phosphoric acid |193403|فسفریک اسید

Phosphorus pentoxide|193913|فسفروس پنتااکسید

Phthalic anhydride|800592|فتالیک انیدرید

Picric acid|618387|پیکریک اسید

Polyethylene glycol|807483|پلی اتیلن گلیکول

Potassium acetate|193714|پتاسیم استات

Potassium aluminium sulfate|193699|پتاسیم الومنیوم سولفات

Potassium bromate|193297|پتاسیم برومات

Potassium bromide|193672|پتاسیم برماید

Potassium carbonate|193632|پتاسیم کربنات

Potassium chloride|193638|پتاسیم کلراید

Potassium chromate|193660|پتاسیم کرومات

 

مرکز فروش مواد آزمایشگاهی | پخش انبوه مواد آزمایشگاهی با بهترین قیمت در ایران

مطب پیشنهادی :
کیت الایزا | خرید کیت الایزا | فروش کیت الایزا | نمایندگی کیت الایزا | قیمت کیت الایزا

تلفن 09357007743 فروش ویژه و 24 ساعته

سیگما ایران + سفیر آزما کیان

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *