لیست مواد شیمیایی سیگما و قابل فروش در انبار بزرگ سیگما آلدریچ شعبه ایران : 09128308091

لیست مواد شیمیایی سیگما و قابل فروش در انبار بزرگ سیگما آلدریچ شعبه ایران

لیست مواد شیمیایی سیگما

لیست مواد شیمیایی سیگما و قابل فروش در انبار بزرگ سیگما آلدریچ شعبه ایران

لیست مواد شیمیایی سیگما و قابل فروش در انبار بزرگ سیگما آلدریچ شعبه ایران :

در سال 1965 شرکت سیگما آلدریچ با ادغام مواد شیمیایی سیگما و شرکت شیمیایی آلدریچ تأسیس شد و پس از آن توسط Merck در سال 2014 به دست آورد. آنها تولید محصولات متنوعی در زمینه های مختلف علمی مانند تحلیلی و کروماتوگرافی ، علم مواد ، زیست شناسی SAFC ، شیمی دارند. محصولات Labware.The شامل آنتی بادی ها ، آنزیم های PCR و معرفها ، بافرها ، مواد شیمیایی آزمایشگاهی برای انجام آزمایش PCR و سایر فرآیندهای سلول invitro است.

 

لیست مواد شیمیایی سیگما و قابل فروش در انبار بزرگ سیگما آلدریچ شعبه ایران

 

با تشکر از شما سیگما ایران نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

09128308091 و 09357007743

(+)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)-butane

£ 186.85

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.24429.0500

Quantity/Unit: 500MG/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

(Hydroxypropyl)methyl cellulose

(Hydroxypropyl)methyl cellulose

£ 48.93

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: H7509-25G

Quantity/Unit: 25 gm/Pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

(S)-(−)-Perillyl alcohol

(S)-(−)-Perillyl alcohol

£ 125.20

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: W266418-100G-K

Quantity/Unit: 100 gm/pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

1,4 Butandiol 1,4 dicrylate

1,4 Butandiol 1,4 dicrylate

£ 96.02

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.01996.0100

Quantity/Unit: 100ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

1,5-Pentanediol

£ 123.71

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.07061.0500

Quantity/Unit: 500 ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

1-Napthyl Acetic Acid

£ 275.34

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.06862.0500

Quantity/Unit: 500GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

2(4 Hydroxy phenyl )2.ethyl ammo chloride

2(4 Hydroxy phenyl )2.ethyl ammo chloride

£ 113.95

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.18444.0025

Quantity/Unit: 25 GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

2,3,5 Tri bromo Thiophene 98%

2,3,5 Tri bromo Thiophene 98%

£ 53.17

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 172758-25G

Quantity/Unit: 25 GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

2,4 Dichloro phenyl hydrazine hydrochloride

£ 20.79

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 152803-5G

Quantity/Unit: 5 GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

2-(Methylamino)ethanol

£ 96.46

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.05802.1000

Quantity/Unit: 1 Ltr/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

2-Pentanol

2-Pentanol

£ 128.91

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.07501.0500

Quantity/Unit: 500 ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

2-Thiobarbituric acid-T5500-25G

2-Thiobarbituric acid-T5500-25G

£ 29.07

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: T5500-25G

Quantity/Unit: 25 gm/Pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

3,4,4′-Trichlorocarbanilide

3,4,4′-Trichlorocarbanilide

£ 44.45

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 105937-5G

Quantity/Unit: 5gm/Bottle

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

3-5 dichloro Aniline

3-5 dichloro Aniline

£ 126.48

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.41790.0100

Quantity/Unit: 100 GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

3.Pyridine -3-Carbaldehyde

3.Pyridine -3-Carbaldehyde

£ 113.74

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.07468.0050

Quantity/Unit: 50 ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

4 Amino 2,2,6,6,tetra methyl piperdine

4 Amino 2,2,6,6,tetra methyl piperdine

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.14722.0100

Quantity/Unit: 100ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

4-Bromo Acetophenone

4-Bromo Acetophenone

£ 124.14

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.21968.0100

Quantity/Unit: 100 GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

4-Pyridinecarbaldehyde

4-Pyridinecarbaldehyde

£ 129.98

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.07469.0050

Quantity/Unit: 50 ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Acetylcholinesterase

Acetylcholinesterase

£ 68.90

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: C3389-500UN

Quantity/Unit: 500 units/pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Acetylthiocholine iodide

Acetylthiocholine iodide

£ 16.42

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: A5751-1G

Quantity/Unit: 1 gm/pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Aldrich clamp holder

£ 25.79

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: Z243620-1EA

Quantity/Unit: 1 EA/Pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Alloxan monohydrate-A7413-25G

Alloxan monohydrate-A7413-25G

£ 85.89

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: A7413-25G

Quantity/Unit: 25 gm/Pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Allyl alcohol

Allyl alcohol

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.00974.0100

Quantity/Unit: 100 ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Aluminium tri-sec-butylate

Aluminium tri-sec-butylate

£ 166.58

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.20054.1000

Quantity/Unit: 1Ltr/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Anthrone for synthesis

Anthrone for synthesis

£ 103.87

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.01461.0025

Quantity/Unit: 25 GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Asparaginase−polyethylene glycol

Asparaginase−polyethylene glycol

£ 262.29

Brand: Sigma-Aldrich

مطب پیشنهادی :
خرید مواد شیمیایی بندرعباس | خرید مواد آزمایشگاهی سیگما آلدریچ مرک آلمان در بندرعباس

Catalog No.: A5336-250UG

Quantity/Unit: 250 ?G/Pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Benzoic Acid

£ 185.57

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 1.02401.0060

Quantity/Unit: 60GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Bismuth (III) Nitrate Pentahydrate

Bismuth (III) Nitrate Pentahydrate

£ 131.97

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 467839-50G

Quantity/Unit: 50GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Butyl lithium

Butyl lithium

£ 243.51

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.18874.0500

Quantity/Unit: 500ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Butyronitrile

Butyronitrile

£ 140.58

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.21718.1000

Quantity/Unit: 1 Ltr/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

PRODUCTS

Cesium chloride-aluminium nitrate Solution

£ 200.86

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 1.02037.1000

Quantity/Unit: 1 Lit/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Cetylpyridinium chloride

Cetylpyridinium chloride

£ 70.86

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: C0732-100G

Quantity/Unit: 100 gm/Bottle

Usually Shipped in: 1-2 Weeks

Chitinase from Trichoderma viride

Chitinase from Trichoderma viride

£ 343.03

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: C8241

Quantity/Unit: 25 units/Bottle

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Chromium (III) Oxide

Chromium (III) Oxide

£ 32.39

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 203068-5G

Quantity/Unit: 5GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Clean Sandy Loam

Clean Sandy Loam

£ 132.12

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: CLNSOIL3-100G

Quantity/Unit: 100gm/pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Cobalt (II) Acetate 99%

Cobalt (II) Acetate 99%

£ 179.29

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 437875-10G

Quantity/Unit: 10GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Copper II Acetate

£ 89.77

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 1.02711.0250

Quantity/Unit: 250GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Curcumin

Curcumin

£ 137.10

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 08511-10MG

Quantity/Unit: 10 mg/pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Dimethoxy-2-2-propane

Dimethoxy-2-2-propane

£ 170.47

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.02936.1000

Quantity/Unit: 1Ltr/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Dimeticone

Dimeticone

£ 165.52

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: D2200000

Quantity/Unit: 200mg/pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Diphenyl sulfide

Diphenyl sulfide

£ 134.96

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.21017.0050

Quantity/Unit: 50 ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Hay powder (elements)

Hay powder (elements)

£ 311.83

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: BCR129-30G

Quantity/Unit: 30gm/Bottle

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Hydroxy napthol Blue

£ 346.43

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 1045930025

Quantity/Unit: 25 GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Iron (lll) Acetyl Acetonate

Iron (lll) Acetyl Acetonate

£ 194.80

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.03912.0250

Quantity/Unit: 250GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Iso phthaldialdehyde

Iso phthaldialdehyde

£ 115.54

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.21821.0010

Quantity/Unit: 10 GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Isonicotinamide

Isonicotinamide

£ 26.79

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: I17451-25G

Quantity/Unit: 25 Gm/Pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

MOPS Sodium Salt

MOPS Sodium Salt

£ 57.55

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: M9381-25G

Quantity/Unit: 25GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

MTT Formazan 88417-1G

MTT Formazan 88417-1G

£ 124.59

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 88417-1G

Quantity/Unit: 1 g/Pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Magnesium Nitrate

£ 616.57

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 1.05855.0500

Quantity/Unit: 500GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Mannan from Saccharomyces cerevisiae

Mannan from Saccharomyces cerevisiae

£ 198.36

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: M3640-1G

Quantity/Unit: 1GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Methane sulphonic acid

Methane sulphonic acid

£ 391.84

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.06022.1000

Quantity/Unit: 1Ltr/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Monoclonal Anti-APP antibody

Monoclonal Anti-APP antibody

£ 394.31

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: WH0000351M1-100UG

Quantity/Unit: 100ug/vial

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

N,N’-diisopropyl carbodiimide

N,N’-diisopropyl carbodiimide

£ 522.35

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.03649.0100

Quantity/Unit: 100ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

N,N’-diisopropyl carbodiimide for Synthesis

N,N’-diisopropyl carbodiimide for Synthesis

£ 106.06

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.03649.0010

Quantity/Unit: 10ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

N,N’-dimethyl Formamide

£ 191.83

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 1.10983.1000

Quantity/Unit: 1Ltr/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

N-Methylformanilide

N-Methylformanilide

£ 91.56

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.06169.0250

Quantity/Unit: 250ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Napthalene

Napthalene

£ 146.00

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.20846.1000

Quantity/Unit: 1 KG/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Natamycin

£ 96.13

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 32417-50MG

Quantity/Unit: 50mg/Pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Palmitoyl chloride

Palmitoyl chloride

£ 109.60

Brand: Sigma-Aldrich

مطب پیشنهادی :
نمایندگی سیگما آلدریچ در زاهدان | خرید فروش سیگما آلدریچ در زاهدان

Catalog No.: 8.00510.0250

Quantity/Unit: 250 ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Phenazine

Phenazine

£ 150.24

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.20973.0005

Quantity/Unit: 5GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

PRODUCTS

Phenyl ethenol

Phenyl ethenol

£ 149.39

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.07006.1000

Quantity/Unit: 1Ltr/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Phenyl iso thiocyanate

Phenyl iso thiocyanate

£ 146.31

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.07028.0100

Quantity/Unit: 100ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Piperidine ReagentPlus®

Piperidine ReagentPlus®

£ 84.42

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 104094-500ML

Quantity/Unit: 500ml/bottle

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Platinum (ll) chloride 99.9%

Platinum (ll) chloride 99.9%

£ 327.12

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 520632

Quantity/Unit: 1GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Poly-L-Lysine hydrobromide

Poly-L-Lysine hydrobromide

£ 128.02

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: P0879-100MG

Quantity/Unit: 100MG/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Polyethylene Glycol 400

£ 95.60

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.07485.1000

Quantity/Unit: 1 Ltr/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Potassium chloride solution

£ 377.09

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 1.01254.0500

Quantity/Unit: 500ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Potassium superoxide

£ 342.50

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.14151.0050

Quantity/Unit: 50GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Potassium tetraoxalate dihydrate

£ 264.62

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 1.01961.0025

Quantity/Unit: 25GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Pronase E

Pronase E

£ 253.69

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 1.07433.0001

Quantity/Unit: 1GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Pyrrolidine

Pyrrolidine

£ 96.44

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.07494.0250

Quantity/Unit: 250ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Pyrrolidine for synthesis

Pyrrolidine for synthesis

£ 255.50

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.07494.1000

Quantity/Unit: 1Ltr/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Reserpine-R0875-1G

Reserpine-R0875-1G

£ 149.20

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: R0875-1G

Quantity/Unit: 1 gm/Pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Ruthenium (IV) Oxide 99%

Ruthenium (IV) Oxide 99%

£ 173.78

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 238058-5G

Quantity/Unit: 5GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Sodium butyrate

Sodium butyrate

£ 144.09

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.20236.0250

Quantity/Unit: 250GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Sodium hexametaphosphate

Sodium hexametaphosphate

£ 26.64

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 71600-250G

Quantity/Unit: 250 gm/Bottle

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Strontium Iso Propoxide 99%

Strontium Iso Propoxide 99%

£ 99.24

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 440698-5G

Quantity/Unit: 5 GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Sucrose

Sucrose

£ 51.46

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: S9378-500G

Quantity/Unit: 500 gm/Pack

Usually Shipped in: 4-7 Days

Tin II Acetate

Tin II Acetate

£ 81.90

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 345164-5G

Quantity/Unit: 5GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Titanium boride

Titanium boride

£ 32.73

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 336289-50G

Quantity/Unit: 50 gm/pack

Usually Shipped in: 3-4 Weeks

Trichloroacetic acid-T6399-500G

Trichloroacetic acid-T6399-500G

£ 143.39

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: T6399-500G

Quantity/Unit: 500gm/Pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Triclocarban

Triclocarban

£ 52.03

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 05666-25MG

Quantity/Unit: 25mg/pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Triethylene Glycol Mono Methyl ether

Triethylene Glycol Mono Methyl ether

£ 131.26

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.14587.1000

Quantity/Unit: 1 Ltr/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Tris (4-Methoxy phenyl)phosphine 95%

Tris (4-Methoxy phenyl)phosphine 95%

£ 82.35

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 395102-5G

Quantity/Unit: 5GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Tris (Hydroxy methyl)(-) methyl -2-Amino Methane sulphonic acid (TES)

Tris (Hydroxy methyl)(-) methyl -2-Amino Methane sulphonic acid (TES)

£ 138.18

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: T1375

Quantity/Unit: 100GM/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Tween 20

£ 159.58

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.22184.1000

Quantity/Unit: 1Ltr/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

Vinyl Acetate

Vinyl Acetate

£ 125.73

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 8.03184.1000

Quantity/Unit: 1 Ltr/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

n-Decane Analytical Standard

£ 268.44

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 1.09603.0005

Quantity/Unit: 5ML/BOTTLE

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

α-Amylase from Aspergillus oryzae

α-Amylase from Aspergillus oryzae

£ 42.52

Brand: Sigma-Aldrich

Catalog No.: 10065-10G

Quantity/Unit: 10 gm/pack

فروش سیگما آلدریچ: سیگما ایران

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *