لیست محصولات سیگما آلدریچ موجود در انبار سیگما ایران | لیست شماره 13

لیست محصولات سیگما آلدریچ موجود در انبار سیگما ایران | لیست شماره 13

لیست محصولات سیگما آلدریچ موجود در انبار سیگما ایران | لیست شماره 13

179957 /Methanol Laboratory/  Methanol      
 
179965 /Toluene Laboratory/  Toluene      
 
429325 /1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene/  Tetrahydronaphthalene      
 
132047 /1,2,4-Trichlorobenzene/ Trichlorobenzene      
 
D56802 /1,2-Dichlorobenzene/ Dichlorobenzene        
 
E27408 /1,2-Dimethoxyethane/  Dimethoxyethane      
 
184497 /1,3-Dioxolane/ Dioxolane      
 
D201863 /1,4-Dioxane/ Dioxane      
 
125008 /1-Chlorobutane/ Chlorobutane      
 
484407 /1-Methoxy-2-propanol/Methoxy-propanol      
 
M79603 /1-Methyl-2-pyrrolidinone/ Methyl-pyrrolidinone/      
 
112615 /1-Octanol/  Octanol/      
 
258776 /2,2,4-Trimethylpentane/  Trimethylpentane/      
 
B85919 /2-Butanol / Butanol      
 
110264 /2-Butanone /  Butanol      
 
128082 /2-Ethoxyethanol /  Butanol      
 
185469 /2-Methoxyethanol /  Methoxyethanol      
 
M32631 /2-Methylbutane /  Methylbutane      
 
320404 /2-Methylbutane /  Methylbutane      
 
155810 /2-Methyltetrahydrofuran /  Methyltetrahydrofuran      
 
448516 /2-Pentanone /  Pentanone      
 
345121 /3-Pentanone /  Pentanone      
 
110086 /Acetonitrile      
 
123226 / Anisole      
 
B8959 / Benzonitrile      
 
108006 / Benzyl alcohol      
 
537454 / Butyl acetate      
 
342270 / Carbon disulfide      
 
424641 / Carbon disulfide      
 
101389 / Chlorobenzene      
 
D901 / Decane      
 
110280 / Dibutyl ether      
 
M14102 / Diethylene glycol dimethyl ether      
 
537616 / Diethylene glycol monoethyl ether      
 
537527 / Diethylene glycol monoethyl ether acetate      
 
185302 / Diisopropyl ether      
 
471267 / Dimethyl sulfoxide      
 
D221104/ Dodecane      
 
537446 / Ethyl acetate      
 
E12508 / Ethylbenzene      
 
102466 / Ethylene glycol      
 
537675 / Ethylene glycol monopropyl ether      
 
G7757 / Glycerol      
 
H2198 / Heptane      
 
H6703 / Hexadecane      
 
139386 / Hexane      
 
185566 / m-Xylene / Xylene      
 
186325 / Methyl acetate      
 
M37889 / Methylcyclohexane      
 
185884 / N,N-Dimethylacetamide /  Dimethylacetamide      
 
N10950 / Nitrobenzene      
 
230731 / Nitromethane      
 
N29406 / Nonane      
 
134449 / p-Xylene /  Xylene      
 
320498 / Pyridine      
 
P57506 / Pyridine      
 
178810 / Tetrahydrofuran      
 
537772 / 2-Pentanone /  Pentanone        
 
537993 / 1-Butanol /  Butanol      
 
537535 / 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetate      
 
537497 / 2-Ethylhexyl acetate /  Ethylhexyl acetate      
 
537683 / 2-Heptanone /  Heptanone      
 
538132 / 2-Methyl-1-propanol / Methyl -propanol      
 
537713 / 4-Methyl-2-pentanone / Methyl -pentanone      
 
537705 / 5-Methyl-2-hexanone /Methyl-hexanone        
 
459747 / Cyclopentane      
 
538280 / Diethoxymethane      
 
537586 / Ethyl 3-ethoxypropionate / Ethyl -ethoxypropionate      
 
537551 / Ethylene glycol butyl ether      
 
537462 / Isopropyl acetate       
 
D158550/ N,N-Dimethylformamide /  Dimethylformamide      
 
537438 / Propyl acetate /      
 
B85927/ tert-Butanol

 

     
319929 / 1,2-Dichloroethane ACS reagent, ≥99.0% /1,2-Dichloroethane/ Dichloroethane

 

     
360481 / 1,4-Dioxane ACS reagent, ≥99.0%      
 
360465 / 1-Butanol ACS reagent, ≥99.4%      
 
443778 / 1-Methyl-2-pyrrolidinone ACS reagent, ≥99.0%      
 
472328 / 1-Octanol ACS reagent, ≥99%      
 
402893 / 1-Propanol ACS reagent, ≥99.5%      
 
360597 / 2,2,4-Trimethylpentane ACS reagent, ≥99.0%      
 
360473 / 2-Butanone ACS reagent, ≥99.0%      
 
360503 / 2-Methoxyethanol contains 50 ppm BHT as stabilizer, ACS reagent, ≥99.3%      
 
320048 / 2-Methyl-1-propanol ACS reagent, ≥99.0%      
 
190764 / 2-Propanol ACS reagent, ≥99.5%      
 
320021 / 3-Methyl-1-butanol ACS reagent, ≥98.5%      
 
360511 / 4-Methyl-2-pentanone ACS reagent, ≥98.5%      
 
179124 / Acetone ACS reagent, ≥99.5%      
 
320110 / Acetone ACS reagent, ≥99.5%      
 
360457/ Acetonitrile ACS reagent, ≥99.5%      
 
319953 / Benzene ACS reagent, ≥99.0%      
 
402834 / Benzyl alcohol ACS reagent, ≥99.0%      
 
402842 / Butyl acetate ACS reagent, ≥99.5%      
 
180173 / Carbon disulfide ACS reagent, ≥99.9%      
 
319996 / Chlorobenzene ACS reagent, ≥99.5%      
 
472476 / Chloroform contains amylenes as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%      
 
319988 / Chloroform contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%      
 
179191 / Cyclohexane ACS reagent, ≥99%      
 
D65100 / Dichloromethane contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5%      
 
320269 / Dichloromethane ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer      
 
398276 / Diisopropyl ether contains either BHT or hydroquinone as stabilizer, ACS reagent, ≥99.0%      
 
472301 / Dimethyl sulfoxide ACS reagent, ≥99.9%      
 
319902 / Ethyl acetate ACS reagent, ≥99.5%      
 
G7893 / Glycerol ACS reagent, ≥99.5%      
 
178918 / Hexane, mixture of isomers ACS reagent, ≥98.5%      
 
320315 / Hexane, mixture of isomers ACS reagent, ≥98.5%      
 
179337/ Methanol ACS reagent, ≥99.8%      
 
320390 / Methanol ACS reagent, ≥99.8%      
 
319937 / N,N-Dimethylformamide ACS reagent, ≥99.8%      
 
252379 / Nitrobenzene ACS reagent, ≥99.0%      
 
360554 / Nitromethane ACS reagent, ≥95%      
 
184519 / Petroleum ether ACS reagent      
 
320447 / Petroleum ether ACS reagent      
 
360570 / Pyridine ACS reagent, ≥99.0%      
 
360538 / tert-Butanol ACS reagent, ≥99.0%      
 
443808 / tert-Butyl methyl ether ACS reagent, ≥99.0%      
 
443786 / Tetrachloroethylene ACS reagent, ≥99.0%      
 
360589 / Tetrahydrofuran contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%      
 
179418 / Toluene ACS reagent, ≥99.5%      
 
320552 / Toluene ACS reagent, ≥99.5%      
 
251402 / Trichloroethylene ACS reagent, ≥99.5%      
 
320072 / Water ACS reagent      
 
247642 / Xylenes ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis      
 
32299 / Petroleum ether puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, low boiling point hydrogen treated naphtha, bp≥ 90% 40-60 °C (≥ 90%)      
 
32293 / Hexane puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)      
 
76929 / 1-Pentanol puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)      
 
59045 / 2,2,4-Trimethylpentane puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)      
 
13160 / Benzyl alcohol puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)      
 
23570 / Chlorobenzene puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)      
 
31690 / Diethyl ether puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (GC)      
 
346136 / Diethyl ether ACS reagent, anhydrous, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor      
 
319961 / Carbon tetrachloride reagent grade, 99.9%      
 
1.07022/ 2-Propanol for analysis EMPARTA® ACS      
 
1.07021 / Acetone for analysis EMPARTA® ACS      
 
1.07024 Chloroform for analysis EMPARTA® ACS      
 
1.07062 Diethyl ether for analysis, Ethanol stabilized EMPARTA® ACS      
 
1.07026 / Diethyl ether for analysis EMPARTA® ACS      
 
1.02371 / Ethanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®      
 
1.07017 / Ethanol absolute for analysis EMPARTA® ACS      
 
1.07018 / Methanol for analysis EMPARTA® ACS      
 
1.03034 / N,N-Dimethylformamide EMPARTA®      
 
1.07023 / n-Hexane for analysis EMPARTA® ACS      
 
1.07054 / n-Pentane for analysis EMPARTA®      
 
1.07025 / Tetrahydrofuran for analysis EMPARTA® ACS

 

     
1.07019 / Toluene for analysis EMPARTA® ACS

 

494437 / Methanol BioReagent, ≥99.93%

 

     
494496 / 1-Methyl-2-pyrrolidinone biotech. grade, ≥99.7%      
 
494445 / Acetonitrile biotech. grade, ≥99.93%      
 
496189 / Chloroform biotech. grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer      
 
494453 / Dichloromethane biotech. grade, 99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer      
 
494518 / Ethyl acetate biotech. grade, ≥99.8%      
 
496219 / N,N-Diisopropylethylamine 99.5%, biotech. grade      
 
494488 / N,N-Dimethylformamide biotech. grade, ≥99.9%      
 
494410 / Pyridine biotech. grade, ≥99.9%      
 
 494526 / Heptane biotech. grade, ≥99%      
 
 299537 / Trifluoroacetic acid ≥99%, purified by redistillation, for protein sequencing

 

     

 202398 /     Poly(ethylene glycol) average Mn 400

155810/673277  /  2-Methyltetrahydrofuran

904082/      Acetone 100% Biorenewable, ACS reagent, ≥99.5%

 

 
901351/ 1-Butanol BioRenewable, ACS reagent, ≥99.4%

 

745588 / Ethyl acetate/Ethanol 3:1 (v/v) solution (Ethyl acetate solution with 26.2% v/v SDA 35A), for HPLC

 

   
34873 / Heptane for HPLC, ≥99%

 

   
592579/ Heptane for HPLC, ≥96%

 

675970 /Cyclopentyl methyl ether contains 50 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.9%    
 
675989 /Cyclopentyl methyl ether contains 50 ppm BHT as inhibitor, ReagentPlus®, ≥99.90%    
 
791962 /Cyclopentyl methyl ether inhibitor-free, anhydrous, ≥99.9%    
 
807796 /Cyrene™ BioRenewable    
 
906832 /Dimethyl isosorbide BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99%    
 
246654 /Heptane anhydrous, 99%    
 
650536 /Heptane HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99%    
 
494526 /Heptane biotech. grade, ≥99%    
 
32287 /Heptane puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC)    
 
H2198 /Heptane ReagentPlus®, 99%    
 
730491 /Heptanes, mixture of isomers contains ≥25% n-heptane, ReagentPlus®    
 
414247 /2-Methyltetrahydrofuran BioRenewable, anhydrous, ≥99.0%, contains 250 ppm BHT as stabilizer    
 
673277 /2-Methyltetrahydrofuran BioRenewable, anhydrous, ≥99%, Inhibitor-free

 

   
155810 2-Methyltetrahydrofuran BioRenewable, ReagentPlus®, ≥99.5%, contains 150-400 ppm /BHT as stabilizer

 

1.12636 /Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)

1.13212/ Acetonitrile for DNA synthesis (≤ 30 ppm H₂O)

1.00397/ N,N-Dimethylformamide for peptide synthesis

1.02931 /Dimethyl sulfoxide for DNA and peptide synthesis (max. 0.025% H₂O)

1.00574 /1-Methyl-2-pyrrolidone for Peptide Synthesis

1.08107 /Tetrahydrofuran for DNA and peptide synthesis (max. 0.005 % H₂O)

1.08218 /Trifluoroacetic acid (25% solution in water) for protein sequenation

1.08178 /Trifluoroacetic acid for protein sequence analysis

 

34881 /Acetonitrile for HPLC-GC, ≥99.8% (GC)      
 
34872 /1,2-Dichloroethane for HPLC, ≥99.8%      
 
307432 /1,2-Dimethoxyethane for HPLC, 99.9%, inhibitor-free      
 
34958 /1-Chlorobutane for HPLC, ≥99.8%      
 
293245 /1-Octanol for HPLC, ≥99%      
 
34871 /1-Propanol for HPLC, ≥99.9%      
 
34862 /2,2,4-Trimethylpentane for HPLC, ≥99%      
 
34861 /2-Butanone for HPLC, ≥99.7%      
 
270482 /2-Methoxyethanol for HPLC, ≥99.9%      
 
270466 /2-Methyl-1-propanol for HPLC, 99.5%      
 
270342 /2-Methylbutane for HPLC, ≥99.5%      
 
471194 /2-Pentanone for HPLC, 99.5%      
 
34863 /2-Propanol for HPLC, 99.9%      
 
439207 /2-Propanol for HPLC, 99.5%      
 
293261 /4-Methyl-2-pentanone for HPLC, ≥99.5%      
 
34850 /Acetone for HPLC, ≥99.8%      
 
439126 /Acetone for HPLC, ≥99.9%      
 
576956 /Acetonitrile solution contains 0.1 % (v/v) formic acid, for HPLC      
 
270318 /Benzonitrile for HPLC, 99.9%      
 
270660 /Carbon disulfide for HPLC, ≥99.9%      
 
270644 /Chlorobenzene for HPLC, 99.9%      
 
366927 /Chloroform for HPLC, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer      
 
34854 /Chloroform for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized      
 
34855 /Cyclohexane for HPLC, ≥99.7%      
 
439223 /Dichloromethane for HPLC, ≥99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer      
 
34856 /Dichloromethane for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer /      
 
309966 /Diethyl ether for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free /      
 
308277 /Diethylene glycol diethyl ether for HPLC, ≥99% /      
 
439169 /Ethyl acetate for HPLC, ≥99.8% /      
 
34858 /Ethyl acetate for HPLC, ≥99.7% /      
 
34873 /Heptane for HPLC, ≥99% /      
 
592579 /Heptane for HPLC, ≥96% /      
 
34859 /Hexane for HPLC, ≥97.0% (GC) /      
 
270504 /Hexane for HPLC, ≥95% /      
 
439185 /Hexane, mixture of isomers for HPLC, ≥98.5% /      
 
293253 /Hexane, mixture of isomers for HPLC, ≥98.5% /      
 
34860 /Methanol for HPLC, ≥99.9% /      
 
270423 /Nitromethane for HPLC, ≥96% /      
 
34956 /Pentane for HPLC, ≥99.0% /      
 
414220 /Propylene carbonate for HPLC, 99.7% /      
 
308250 /tert-Butanol for HPLC, ≥99.5% /      
 
34875 /tert-Butyl methyl ether for HPLC, ≥99.8% /      
 
270393 /Tetrachloroethylene for HPLC, ≥99.9% /      
 
34866 /Toluene for HPLC, 99.9% /      
 
270733 /Water for HPLC /      
 
639141 /Water solution contains 0.1 % (v/v) ammonium hydroxide /      
 
576913 /Water solution for HPLC, contains 0.1 % (v/v) formic acid /      
 
576905 /Water solution contains 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid, for HPLC /      
 
34888 /Acetonitrile for HPLC, for UV, ≥99.9% (GC) /      
 
270598 /1,2-Dichlorobenzene for HPLC, 99% /      
 
1.13713 /1,2-Dichloroethane for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.03132 /1,4-Dioxane for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.01988 /1-Butanol for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.01692 /1-Chlorobutane for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
5.43899 /1-Methyl-2-pyrrolidone for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.01024 /1-Propanol for liquid chromatography LiChrosolv/      
 
1.02781 /2-Propanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv /      
 
270725 /Acetone for HPLC, ≥99.9% /      
 
1.14291 /Acetonitrile isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.00029 /Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv /      
 
1.03725 /Acetonitrile for UHPLC-MS LiChrosolv /      
 
4.80672 /Acetonitrile with 0.05% (v:v) Trifluoroacetic acid LiChrosolv/      
 
1.59004 /Acetonitrile with 0.1% (v/v) Acetic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv/      
 
1.59002 /Acetonitrile with 0.1% (v/v) Formic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv /      
 
4.80448 /Acetonitrile with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.59014 /Acetonitrile with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv/      
 
270652 /Carbon tetrachloride for HPLC, ≥99.9% /      
 
1.02444 /Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.02827 /Cyclohexane for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.06044 /Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.11727 /Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.03649 /Ethyl acetate hypergrade for LC-MS LiChrosolv /      
 
1.00868 /Ethyl acetate for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.04335 /Isohexane for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.04717 /Isooctane for liquid chromatography LiChrosolv/      
 
1.06018 /Methanol for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.03726 / Methanol for UHPLC-MS LiChrosolv/      
 
1.06007 / Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv Reag. Ph Eur /      
 
1.06035 / Methanol hypergrade for LC-MS LiChrosolv/      
 
5.43897 / N,N-Dimethylformamide for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.03654 / n-Heptane hypergrade for LC-MS LiChrosolv/      
 
1.03701 / n-Hexane hypergrade for LC-MS LiChrosolv /      
 
1.04391 / n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
317195 / p-Xylene for HPLC, ≥99% /      
 
1.01845 / tert-Butyl methyl ether for liquid chromatography LiChrosolv /      
 
1.08101 / Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv/      
 
1.08327 / Toluene for liquid chromatography LiChrosolv/      
 
1.03728 / Water for UHPLC-MS LiChrosolv/      
 
1.15333 / Water for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv /      
 
1.59007 Water with 0.1% (v/v) Acetic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv /      
 
1.59013 / Water with 0.1% (v/v) Formic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv/

 

     
4.80112 / Water with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid hypergrade for LC-MS LiChrosolv /

 

34851/ Acetonitrile for HPLC, gradient grade, ≥99.9%   /

 

     
439134 /         Acetonitrile for HPLC, gradient grade, ≥99.9% /      
 
34885 / Methanol for HPLC, gradient grade, ≥99.9% /      
 
439193 / Methanol for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9% /      
34857 / 1,4-Dioxane for HPLC, ≥99.5% /      
 
34867 / 1-Butanol for HPLC, ≥99.7% /      
 
270458/ 1-Methyl-2-pyrrolidinone for HPLC, ≥99% /      
 
650439 / 2,2,4-Trimethylpentane HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.5% /      
 
650447 / 2-Propanol HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9% /      
 
650501 / Acetone HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9% /      
 
34998 / Acetonitrile HPLC Plus, ≥99.9% /      
 
270709/ Benzene for HPLC, ≥99.9% /      
 
270687/ Butyl acetate for HPLC, 99.7% /      
 
650498/ Chloroform HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer /      
 
650471/ Chloroform HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer /      
 
650455/ Cyclohexane for HPLC, ≥99.9% /      
 
650463/ Dichloromethane HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer /      
 
34869/ Dimethyl sulfoxide for HPLC, ≥99.7%/      
 
650528/ Ethyl acetate HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9% /      
 
650536/ Heptane HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99% /      
 
650552/ Hexane HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95% /      
 
650544/ Hexane, mixture of isomers HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5% /      
 
646377/ Methanol HPLC Plus, ≥99.9% /      
 
270555 / N,N-Dimethylacetamide for HPLC, ≥99.9% /      
 
270547/ N,N-Dimethylformamide for HPLC, ≥99.9% /      
 
295884/ o-Xylene for HPLC, 98% /      
 
270407/ Pyridine for HPLC, ≥99.9% /      
 
650560/ tert-Butyl methyl ether HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9% /      
 
34865/ Tetrahydrofuran inhibitor-free, for HPLC, ≥99.9% /      
 
650579/ Toluene HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9% /      
 
34877/ Water HPLC Plus /      
 
1.13358/ Acetonitrile for preparative chromatography Prepsolv/

 

     
1.13351/ Methanol for preparative chromatography Prepsolv/

 

159004.2500/159004.4000Acetonitrile + 0.1%Acetic acid (v/v)/

 
 

159002.1000/159002.2500/159002.4000/Acetonitrile + 0.1%Formic acid (v/v)/

159014.2500/159014.4000/Acetonitrile + 0.1%Trifluoroacetic acid (v/v)/

159007.2500/159007.4000/Water + 0.1%Acetic acid (v/v)/

159013.2500/159013.4000/Water + 0.1%Formic acid (v/v)/

480112.2500/ 480112.4000/Water + 0.1%Trifluoroacetic acid (v/v)/

261734/Petroleum ether spectrophotometric grade/

154954/Pentane spectrophotometric grade, ≥99%/

154806/N,N-Dimethylacetamide spectrophotometric grade, ≥99%/

259691/Methylcyclohexane spectrophotometric grade, 99%/

259705/Methyl formate spectrophotometric grade, 99%/

295876/Formamide spectrophotometric grade, ≥99%/

256366/Ethylene glycol butyl ether spectrophotometric grade, ≥99.0%/

293237/Ethylene glycol spectrophotometric grade, ≥99%/

256390/Diethylene glycol dimethyl ether spectrophotometric grade, ≥99%/

256374/2-Ethoxyethanol spectrophotometric grade, ≥99%/

256412/1,2,4-Trichlorobenzene for HPLC, ≥99%/

154903/Methanol ACS spectrophotometric grade, ≥99.9%/

156175/Hexane, mixture of isomers ACS spectrophotometric grade, ≥98.5%/

493511/Ethyl alcohol, Pure 190 proof, ACS spectrophotometric grade, 95.0%/

154792/Dichloromethane ACS spectrophotometric grade, ≥99.5%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer/

366919/Chloroform ACS spectrophotometric grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer/

100658/Acetone/

100665/Acetonitrile/

100667/Cyclohexane/

100668/Dichloromethane, stabilized/

100789/Ethyl acetate/

100795/n-Hexane/

100837/Methanol/

100849/Toluene/

103702/Water/

14211/Water, ACS reagent, for ultratrace analysis/

43729/1-Methyl-2-pyrrolidinone/

52596/Methyl pivalate/

1.03702/for gas chromatography MS SupraSolv/

 

1.03725 / Acetonitrile for UHPLC-MS LiChrosolv  
 
1.03726 /Methanol for UHPLC-MS LiChrosolv/
 
 
1.03728 / Water for UHPLC-MS LiChrosolv /

 

102699/ Water for gas chromatography SupraSolv/

1.09768/ Toluene reference substance for gas chromatography/

108389/ Toluene for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.00849/ Toluene for gas chromatography MS SupraSolv/

1.01995/ tert-Butyl methyl ether for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09762/ Silicon oil 550 for gas chromatography/

1.09727/ Polyethylene glycol 4000 for gas chromatography/

101772/ Petroleum benzine boiling range 40-60°C for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09799/ p-Xylene reference substance for gas chromatography/

109798/o-Xylene reference substance for gas chromatography/

1.09794/n-Undecane reference substance for gas chromatography/

1.09609/n-Tridecane reference substance for gas chromatography/

1.09608/n-Tetradecane reference substance for gas chromatography/

1.00882/n-Pentane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09719/n-Pentane reference substance for gas chromatography/

1.09716/n-Octane reference substance for gas chromatography/

1.04371/n-Hexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09687/n-Hexane reference substance for gas chromatography/

1.00795/n-Hexane for gas chromatography MS SupraSolv/

1.09605/n-Hexadecane reference substance for gas chromatography/

1.04360/n-Heptane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09686/n-Heptane reference substance for gas chromatography/

1.09604/n-Heptadecane reference substance for gas chromatography/

1.09658/n-Dodecane reference substance for gas chromatography/

1.09603/n-Decane reference substance for gas chromatography/

1.09771/N-(Trimethylsilyl)imidazole for gas chromatography/

1.09649/N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide for gas chromatography/

1.10983/N,N-Dimethylformamide for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09602/Methyl stearate reference substance for gas-chromatography/

52596/Methyl pivalate for GC/MS, ≥99.9% (GC)/

1.09743/Methyl oleate reference substance for gas chromatography/

1.09736/Methyl myristate reference substance for gas chromatography/

1.09754/Methyl margarate reference substance for gas chromatography/

1.09693/Methyl laurate reference substance for gas chromatography/

1.09637/Methyl decanoate reference substance for gas chromatography/

1.06011/Methanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.00837/Methanol for gas chromatography MS SupraSolv/

1.09797/m-Xylene reference substance for gas chromatography/

1.15440/Isooctane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv//

1.04340/Isohexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09635/Ethylbenzene reference substance for gas chromatography/

1.09709/Ethyl methyl ketone reference substance for gas chromatography/

1.10972/Ethyl acetate for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.00789/Ethyl acetate for gas chromatography MS SupraSolv/

1.02371/Ethanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09678/Dimethyl sulfoxide for gas chromatography/

1.01900/Dimethyl sulfoxide for headspace gas chromatography SupraSolv/

1.00931/Diethyl ether for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.06054/Dichloromethane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.00668/Dichloromethane for gas chromatography MS SupraSolv/

1.02817/Cyclohexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.00667/Cyclohexane for gas chromatography MS SupraSolv/

1.02333/Chlorotrimethylsilane for gas chromatography

1.02432/Chloroform for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.09624/Charcoal activated for gas chromatography 0.5-1 mm (18-35 mesh ASTM)

1.09631/Charcoal activated for gas chromatography 0.3-0.5 mm (35-50 mesh ASTM)

1.10255/Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide for gas chromatography

1.00665/Acetonitrile for gas chromatography MS SupraSolv/

1.00017/Acetonitrile for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.00658/Acetone for gas chromatography MS SupraSolv/

1.00012/Acetone for gas chromatography ECD and FID SupraSolv/

1.12186/1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane for gas chromatography

55135/Cyclohexane – ethyl acetate 1:1 (v/v) mixture for pesticide residue analysis

1.00577/Water for headspace gas chromatography SupraSolv/

1.00202/N,N-Dimethylformamide for headspace gas chromatography SupraSolv/

1.00399/N,N-Dimethylacetamide for headspace gas chromatography SupraSolv/

1.02695/Benzyl alcohol for headspace gas chromatography SupraSolv/

100029.1000/100029.2500/100029.9010/100029.9030/Acetonitrile/

 

106035.1000/106035.2500 /Methanol/

 

115333.1000/115333.2500/115333.4000/115333.9010/115333.9030 /Water/

C100307/Cyclohexane Laboratory/ Cyclohexane

2-Propanol Laboratory/ 2-Propanol
 
Acetone Laboratory/  Acetone

شرکت بازرگانی سیگما ایران مفتخر است واردات انواع مواد شیمیایی و آزمایشگاهی  مورد نظر مشتریان خود را از تمامی برند ها در کمترین زمان ممکن انجام دهد.

برای مشاوره و  سفارش اینترنتی درخواست های خود می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید :

09128308091 و 09357007743


 با تشکر از تیم پایان نامه من (بزرگترین سایت مشاوره پایان نامه و انجام پایان نامه در ایران)

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *