خرید محیط کشت در کرمان | فروش محیط کشت در کرمان | سیگما ایران | نمایندگی سیگما آلدریچ

خرید محیط کشت در کرمان | فروش محیط کشت در کرمان

خرید محیط کشت در کرمان | فروش محیط کشت در کرمان

خرید محیط کشت در کرمان | فروش محیط کشت در کرمان :

از نظر ترکیبات شیمیایی:

  • محیط‌های کشت روتین آزمایشگاه
  • محیط‌های کشت مصنوعی
  • محیط‌های کشت تعریف‌شده از مواد شیمیایی خالص تهیه‌شده و در کار تحقیقاتی استفاده می‌شود

انواع محیط‌های کشت میکروبی روتین آزمایشگاه به شش نوع طبقه‌بندی می‌شوند:

  1. محیط‌های کشت پایه
  2. محیط‌های کشت غنی‌شده
  3. محیط‌های کشت انتخابی
  4. محیط‌های کشت ایندیکاتور
  5. محیط‌های کشت ترانسپورت
  6. محیط‌های کشت ذخیره‌سازی

 محیط‌های کشت پایه:

محیط‌های پایه‌ای هستند که ممکن است برای رشد (کشت) باکتری‌هایی که نیازی به محیط کشت غنی‌شده ندارند مورداستفاده قرار می‌گیرد.

مثال‌ها: نوترینت براث، نوترینت آگار و آب پپتون.

استافیلوکوکوس و انتروباکتریاسه در این محیط‌های کشت رشد می‌کنند.

مطب پیشنهادی :
خرید محیط کشت در ارومیه | فروش محیط کشت در ارومیه

 محیط‌های کشت غنی‌شده:

معمولاً با افزودن خون، سرم یا تخم‌مرغ محیط‌های کشت غنی می‌شوند

مثال: آگار خون و لوناشتاین-جانسون

استرپتوکوک ها در آگار خون رشد می‌کنند.

 محیط‌های کشت انتخابی:

این محیط کشت برای رشد یک باکتری خاص با مهار رشد باکتری‌های ناخواسته و امکان رشد باکتری‌های مدنظر عمل می‌کند.

مثال: مک کانکی آگار، لوناشتاین-جانسون، محیط کشت تلوریت تلوریت مانع از رشد بیشتر باکتری‌های گلو به‌جز باسیل‌های دیفتریا می‌شود.

برای مهار ممکن است آنتی‌بیوتیک به یک محیط کشت اضافه شود.

 محیط‌های کشت افتراقی (ایندیکاتور):

یک نشانگر (ایندیکاتور) افزوده شده است که ارگانیسم خاصی باعث تغییر در این شاخص می‌شود، به‌عنوان‌مثال خون، قرمز خنثی، تلوریت.

مطب پیشنهادی :
خرید محیط کشت در کرج | فروش محیط کشت در کرج

مثال: آگار خون

 محیط‌های کشت ترانسپورت:

محیط‌های کشت ترانسپورت زمانی که بعد نمونه‌گیری نمی‌توان کشت فوراً انجام شود استفاده می‌شود.

مثال‌ها: محیط‌های کشت کری-بلر، ایمز، استوارت

 محیط‌های کشت ذخیره‌سازی:

به‌منظور ذخیره‌سازی باکتری برای طولانی‌مدت استفاده می‌شود.

مثال‌ها: محیط کشت Egg saline، محیط کشت chalk cooked meat broth

سیگما ایران نمایندگی سیگما آلدریچ و نمایندگی مرک آلمان و فروش کیت تحقیقاتی

تلفن فروش و مشاوره سایت 09357007743 فروش ویژه آنلاین و 24 ساعته

سیگما ایران + سفیر آزما کیان

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *