خرید محیط کشت در مشهد | فروش محیط کشت در مشهد | سیگما ایران | نمایندگی سیگما آلدریچ

خرید محیط کشت در مشهد | فروش محیط کشت در مشهد

خرید محیط کشت در مشهد | فروش محیط کشت در مشهد

خرید محیط کشت در مشهد | فروش محیط کشت در مشهد :

محیط کشت تمایزی(Differential/ indicator medium)

این محیط کشت ها جوری طراحی شده اند که باکتری های متفاوت میتوانند بر اساس رنگ کلونیشان تشخیص داده شوند. این محیط های کشت اجازه رشد انواع مختلفی از یاخته ها(سلولها) را میدهند اما از نظر شکل کلونی آنها قابل تمییز است.

مثالهایی از محیط کشت تمایزی:

  • نمک آگار منینتول(Mannitol salts agar)
  • آگار خون(Blood agar)
  • آگار مک کانی(Mac Conkey agar)
  • TCBS

محیط کشت ترابری(Transport media)

نمونه های بالینی باید بلافاصله پس از جمع آوری و برای جلوگیری از رشد بیشتر آنها یا آلوده شدن به آزمایشگاه منتقل شوند. برای اینکار از محیط کشت های ترابری استفاده میشود. این محیط ها از خشک شدن نمونه و رشد بیش از حد باکتری های ناخواسته جلوگیری میکنند. اضافه کردن ذغال باهث خنثی شدن عوامل منع کننده میشود.

مطب پیشنهادی :
خرید محیط کشت در ارومیه | فروش محیط کشت در ارومیه

مثالهایی از محیط کشت های مناسب برای جابجایی:

  • محیط کشت کری بلیز(Cary Blair transport medium)
  • محیط کشت ونکاترامن راماکریشنان(Venkatraman Ramakrishnan (VR) medium)
  • Sach’s buffered glycerol saline
  • محیط کشت پایک(Pike’s medium)

محیط کشت بی‌هوازی(Anaerobic media)

باکتری های بی هوازی برای رشد نیاز به محیط خاصی با مقادیر کمی از اکسیژن دارند.

مثالهایی از محیط کشت بی هوازی:

  • گوشت پخته رابرتسون(Robertson Cooked Meat (RCM))
  • Thioglycollate broth

متیلن بلو یا رزازورین یک نشانگر اکسید-احیا است که درون محیط کشت قرار میگیرد. در شرایط احیا متیلن بلو بدون رنگ است.

محیط کشت سنجش(Assay media)

این محیط ها برای سنجش ویتامین ها، اسیدهای آمینه و آنتی بیوتیک ها استفاده میشوند.

مطب پیشنهادی :
خرید محیط کشت در اصفهان | فروش محیط کشت در اصفهان

سیگما ایران نمایندگی سیگما آلدریچ و نمایندگی مرک آلمان و فروش کیت تحقیقاتی

تلفن فروش و مشاوره سایت 09357007743 فروش ویژه آنلاین و 24 ساعته

سیگما ایران + سفیر آزما کیان

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *