انیزومایسن | خرید انیزومایسن

انیزومایسن انیزومایسن (به انگلیسی: Anisomycin) با فرمول شیمیایی C۱۴H۱۹NO۴ یک

ادامه مطلب